HYPNOS

Vad är hypnos?

http://sv.wikipedia.org/wiki/hypnos

Hypnos eller trance är ett fullt naturligt tillstånd som du befinner dig i flera gånger per dag.
Tex. När du läser en bok. Precis innan du somnar och vaknar, när du dagdrömmer, ser på tv eller är uppslukad av en arbetsuppgift. Till och med när du kör bil.

Många är skeptiska inför hypnos. De är misstänksamma och tror att man kan ta kontrollen över andra människor. Detta är en stor missuppfattning. Ingen kan försätta dig i ett tillstånd som du inte själv vill vara i. All hypnos är självhypnos så det betyder att jag inte kan ge hypnos utan din medverkan.
En person kan guida dig in i trance men du har alltid kontrollen och styr själv.

Ring gärna och fråga om just dina bekymmer, alla frågor är välkomna. Du kan även få hypnos på distans.

Oftast behövs ingen information om varifrån problemet eller beteendet kommer, det undermedvetna kan berätta.
Ofta är det känslor som håller tillbaka en förändring, när känslan förändras, ändras också beteendet.
Det är först då du kommer vidare i livet.

I terapin förändrar man inte personligheten, det som är du, utan man rensar upp i händelser från det förflutna, för att hitta tillbaks till sitt sanna jag.

Hypnosterapi

Det är en behandlingsmetod där du i ett avslappnat förändrat medvetandetillstånd kommer i kontakt med ditt undermedvetna. Det undermedvetna styrs till stor del våra reflexmässiga vanor, känslor och tankar.
Genom hypnosterapin får du hjälp att påverka och förändra dina vanor på ett enkelt sätt. Målet är att avlägsna den grundläggande orsaken till problemet. När det är upptäckt och bearbetat blir du vanligtvis helt symtomfri.
I hypnosterapin blir du medveten om dina gamla mönster och hur dessa begränsar dig. Kanske upprepar du beteenden som du själv inte valt, utan övertagit från andra viktiga personer i din omgivning.

Man kan använda det som ett hjälpmedel för att få tillgång till känslor resurser och förmågor. Man lyfter fram undanträngda och lagrade minnen och information till en medveten nivå.
Man kan påverka sin hälsa, minska smärta och hitta resurser som man inte trodde fanns.

Oftast behövs ingen information om varifrån problemet eller beteendet kommer. Utan guiden pratar med det undermedvetna.
Ofta är det känslor som håller tillbaka en förändring, så när känslan förändras , ändras också beteendet. det är först då du kan gå vidare i livet.

Varför fungerar hypnos ?

Det finns varierande teorier om vad hypnos är och varför det fungerar. Enligt neurofysiologiska teorier fungerar hjärnan lite annorlunda under hypnos.
Vi får tillgång tilldelar av hjärnan vi inte använder så ofta. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten; en vaken alert person.

Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke; vi får lättare kontakt med den omedvetna delen av oss. Hypnos förenar känsla och intellekt och den är både upplevande och jagstärkande.

I trans använder och lär sig hjärnan av de inre upplevelserna, på samma sätt som den lär sig av de yttre vardagliga händelserna i livet. Därför går det att gå tillbaka och påverka sin upplevelse av jobbiga situationer.

Där och då kanske jag inte kunde göra något åt min situation men nu kan jag gå tillbaka till en speciell händelse i livet och göra det annorlunda . Jag kan rädda ”mitt inre lilla barn” göra upp med gamla bördor och känslor. Befria mig och kunna må bra. Minnet av den faktiska händelsen finns kvar även efter hypnosen men laddningen släpper. ( skuld, vrede , oro, sorg, ångest m.m )

Hur går det till när man blir hypnotiserad ?

Du får sitta i en skön fåtölj och jag sitter och pratar en stund för att få dig att slappna av. Jag tar kontakt med ditt undermedvetna.Det behövs ingen information om varifrån problemet eller beteendet kommer. Ofta är det känslor som håller tillbaka en förändring, så när känslan förändras ändras också beteendet. 

I terapin förändrar jag inte dig som person utan jag rensar upp i ditt förflutna så att du kan hitta tillbaka till den person du var när du föddes hit.

Vad kan man få hjälp med genom hypnos ?

Det finns inga exakta svar på vad du kan få hjälp med genom hypnos, men här är några exempel:

– tex. rökavvänjning, sluta snusa
– Sömnsvårigheter
– Ångest
– Oro
– Stärka självkänslan
– Depression
– Fobier tex. flygrädsla, cellskräck, kräkfobi m, m.
– Sorg
– Stress
– Övervikt
– Svartsjuka

Hur många gånger behöver man gå ?

Vi är alla olika men det kan räcka med en gång. Ibland behövs det två och tre gånger, ibland ännu mer, beroende på vad man har med sig i sin ryggsäck.

Min rekommendation att man går två gånger. Första gången bearbetar du det som behövs bearbetas och andra gången försäkrar jag mig om att allt är bearbetat och inget mer har tillkommit.

Det som är positivt med hypnos är att det är en helt naturlig metod och att resultatet är bestående. Det är också oerhört viktigt att du hittar redskap för att ta väl hand om dig efter besöken, så att inte din ryggsäck fylls på med fler negativa cellminnen. Du kan då behöva komma tillbaka efter några år.

Ett besök tar mellan en och två timmar. Det är en snabb metod och du behöver inte gå in på vad du varit med om i livet, det enda du behöver göra är att ge mig en kort beskrivning om du har några symtom.

Historia

Hypnos är inget nytt fenomen. Ordet hypnos härstammar från det grekiska ordet för sömn, och även om det användes i dagens betydelse först 1822 av d’Henin de Cuvilliers så finns mycket tidigare exempel på hypnos.

I sumeriska kilskrifter och egyptiska källor omnämns metoder genom vilka människor kan försättas i hypnotiska tillstånd, och genom dessa antingen nå djupa insikter, eller överkomma psykiska barriärer.

Den som i modernare tider bidragit mest till hypnosens genombrott och utveckling torde ha varit Franz Mesmer. Från dennes tid fram till psykoanalysens födelse var hypnos ett vanligt verktyg inom psykiatrin.