HARMONIGLÄNTAN erbjuder HYPNOS 

Hypnos och bearbetning av minnen i din ryggsäck är fullt naturliga metoder som hjälper din kropp att aktivera den självläkande förmågan kroppen har. Tillsammans med hjälp av Hypnos försöker vi komma fram till de bakomliggande orsakerna till varför du har drabbats av någon form av besvär. Det kan vara någonting som har skett nyligen men det kan också vara någonting som ligger långt tillbaka i ditt liv, ända tillbaka till din födelse. 

Välkommen att boka ett möte här på HARMONIGLÄNTAN.

Jag har tystnadsplikt

Ingegerd Nilsson