DIN RYGGSÄCK GENOM LIVET

Vad har du med dig i din ryggsäck genom livet?


Det finns många studier som visar att det inte bara är din hjärna som minns utan också cellerna i din kropp. Allt du varit med om genom livet, alla erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor lagras i din kropp som minnen. Händelser som du upplevt som medgångar lagras som positiva minnen och händelser som du upplevt som motgångar lagras som negativa minnen.
Om du upplever något traumatiskt i livet som tex ett övergrepp, en olycka, en oförstående förälder som inte tröstar dig när du är liten, kränkningar, dödsfall tex. och du av någon anledning inte klarar av att bearbeta alla känslor som är förknippade med det på ett hälsosamt sätt, så lagrar kroppen dessa obearbetade händelser i kroppen i form av ett negativt minne.


Exempel:
Varför har du cellskräck? Det kan vara ett trauma från en tidigare händelse i ditt liv som lagt sig som en blockering. Det kan bero på att kroppen har lagrat ett negativt minne av en liknande händelse, t.ex. att du har blivit instängd på något sätt. Kommer du då in i ett trångt utrymme reagerar din kropp omedelbart.
Cellerna förnyas med jämna mellanrum men det som sker är att de nya cellerna blir en exakt kopia av de gamla. Det betyder att du måste ta bort det negativa minnet på något sätt för att bli av med blockeringarna.


Varför är det viktigt att bearbeta kroppens minnen?
För att du ska må bra är det viktigt att du bearbetar kroppens negativa minnen. Att må bra handlar om att må bra både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att se kroppen som en helhet.

Kroppen minns tidigare händelser i livet och reagerar på liknande situationer. När det negativa minnet upplöses så reagerar inte kroppen för liknande händelser. Det du har upplevt i livet kan du inte påverka men du kan rensa ut det negativa du bär med dig i din ryggsäck för att på så sätt gå vidare. Du kan påverka din hälsa, minska smärta och hitta resurser som du inte trodde fanns.
Ibland kan det negativa minnet lägga sig som en blockering i kroppen och visa sig som fysiska eller psykiska symtom.

Vad kan man få hjälp med genom att bearbeta  minnerna?
Det finns inga exakta svar på vad just du kan få hjälp med genom att bearbeta dina minnen men här är några exempel:

– Sömnsvårigheter
– Trötthet
– Oro
– Ångest
– Depression
– Sorg
– Rädsla
– Fysisk värk som huvudvärk, magont, spända axlar m.m.
– Stress
– Självkänsla
– Ätstörningar, Bulimi, Anorexi
– Övervikt
– Fobier
– Svartsjuka
– Fibromyalgi
–Tinnitus

– Relationssvårigheter

Hur många gånger behöver man gå?
Vi är alla olika men det kan räcka med en gång. Ibland behövs det två eller tre gånger, ibland ännu mer, beroende på vad du har med dig i din ryggsäck.

Det som är positivt med att bearbeta de negativa minnena är att det är en helt naturlig metod och att resultatet är bestående. Det är också oerhört viktigt att du hittar redskap för att ta väl hand om dig efter besöken hos mig. 
Om din ryggsäck fylls på med fler negativa minnen, kan du behöva komma tillbaka efter några år.